מותגים

מוצרים

אורז בסמטי קלאסי

אריזה זמינה :
2 ק"ג     5 ק"ג
10 ק"ג     20 ק"ג
25 ק"ג

בראון בסמטי רייס

אריזה זמינה :
2 ק"ג     5 ק"ג
10 ק"ג     20 ק"ג
25 ק"ג

רייס לא-בסמטי

אריזה זמינה :
2 ק"ג     5 ק"ג
10 ק"ג     20 ק"ג
25 ק"ג

אורז בסמטי פרימיום

אריזה זמינה :
2 ק"ג     5 ק"ג
10 ק"ג     20 ק"ג
25 ק"ג
POPULAR

יומי בסמטי רייס

אריזה זמינה :
2 ק"ג     5 ק"ג
10 ק"ג     20 ק"ג
25 ק"ג

Copyright 2024 – aimDigital